Rabu, 23 Februari 2011

khilafah 'Ala Minhajin Nubuwwah


Laksanakanlah Islam secara Kaaffah.
Kaaffah dalam Islam hanyalah dengan
Khilafah ‘Ala Minhajin Nubuwwah.
Jama’ah Muslimin atau Hizbullah adalah panggilan bagi orang-2 yang melakukan Al-Quran dan Sunnah Rosulullah
Lawan dari sebutan Jama’ah Muslimin atau Hizbullah
adalah Jama’ah Kafirin atau Hizbusy-syaithon
Berpegang teguhlah pada Islam dengan berjama’ah
dan janganlah berpecah belah didalamnya
Rosulullah ditawari oleh kru-krunya Abu Jahal dengan tiga tawaran ( Harta, Tahta, dan Wanita). Beliau menolaknya
Mengapa kita memperebutkannya dengan alasan da’wah
Bertafaruq / berfirqoh-firqoh / ashobiyah golongan dalam melaksanakan Islam adalah musyrik
Khilafah tegak sejak Nabi Adam dengan berjama’ah, maka kelompok mereka disebut Jama’ah Muslimin
Nabi Muhammad dan Shahabatnya adalah Jama’ah Muslimin, dan Abu Jahal CS adalah Jama’ah Musyrikin
Bai’at (ikatan) adalah syari’at Islam, muslimin tanpa bai’at adalah liar seperti domba yang tidak di ikat
Kita harus mewujudkan kehidupan Jama’ah Muslimin, dengan meninggalkan jama’ah2 bagian muslimin
Segala yang baru dari syari’at Islam adalah bid’ah dan akan berahir di Nerakaalkahfi2.wordpress.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar